Toan Nguyen - Digital Marketing

Showing posts with label Chụp ảnh. Show all posts
Showing posts with label Chụp ảnh. Show all posts

Hướng Sáng

1. Ánh sáng thuận
là nguồn sáng chiếu từ phía sau máy ảnh, cùng hướng ống kính chiếu thẳng đến chủ thể. Hướng sáng này phủ ánh sáng trên toàn bề mặt chủ thể và rất nhiều người sử dụng. Hướng sáng này có độ tương phản thấp vì bóng của vật thể nằm khuất phía sau chủ thể, máy ảnh không ghi nhận được phần đó mà chỉ ghi nhận được vùng phủ sáng phía trước,.

Chụp thuận sáng đạt được màu sắc đều, nhưng thiếu vùng tối tương phản nên bức ảnh ít có chiều sâu, không nổi khối. Bề mặt chủ thể sáng đều, bóng đổ ra phía sau chủ thể